Lumi krisemeditasjon

Det er mye som skjer i oss selv når vi reagerer på det som skjer rundt oss. Av og til så blir det bare så alt for mye for oss. Vi kjenner stresset i sinnet og kanskje også rent fysisk i kroppen. Det kan manifestere seg med reelt følte fysiske smerter, tilsynelatende uten grunn.

Stresset tar over sinnet og kroppen vår og vi mister kanskje litt «feste». Denne Lumi-meditasjonen har jeg kalt krisemeditasjon. Men jeg snakker ikke her om store og små livskriser, men mindre kriser som er relatert til kamp-eller-flukt-responser forårsaket av stress vi opplever i vårt indre som en reaksjon på det som skjer utenfor oss som vi føler at vi ikke kan gjøre noe med. Alt knyter seg på en måte, men vi tar tilbake kontrollen og kommer tilbake til oss selv.