Mindful vårrengjøring

Dette coaching-programmet går over 8 uker og er for deg som trenger å få en oversikt og rydde opp i livet ditt. Det er mange faktorer som fører til økt stress i hverdagen.

Det kan være en krevende jobbsituasjon

Venner som krever for mye av deg og gir lite tilbake.

Ting som suger energien ut av deg.

Gjøremål som ikke blir gjort, ting som du ikke gir slipp på ennå du burde.

Og andre ting som gjør at du mister deg selv i ditt eget liv.

Dette søker vi å rydde opp i og gi deg en ny start på ditt nye liv hvor du selv har kontrollen og lever slik du selv ønsker.

Jeg har tre måter du kan gjennomføre mindful vårrengjøring på:

Mindful vårrengjøring med personlig coaching
Vårrengjørings-programmet består av ukentlige oppgaver hvor du svarer på spørsmål og gradvis gjør små endringer. Vi en ukentlig samtale (50 minutter) hvor vi går gjennom dine svar og jobber med dypere refleksjoner rundt dette.

Mindful vårrengjøring og du gjør alt selv
Vårrengjørings-programmet består av ukentlige oppgaver hvor du svarer på spørsmål og gradvis gjør små endringer. Du kan velge om du vil gjøre alt selv på egenhånd. Da får du et dokument av meg en gang i uken som du jobber med.

Mindful vårrengjøring med coaching når du trenger det 
Du får de samme oppgavene tilsendt på mail som du løser på egenhånd. Men du tar kontakt med meg når du føler at du trenger personlig coaching for å jobbe dypere når du trenger det.

Kontakt meg nå dersom du er klar for å endre livet ditt!