Mindfulness Signaturprogrammet

For bedrifter som ønsker å introdusere meditasjon på arbeidsplassen og / eller tilby regelmessige ukentlige meditasjonsøkter for ansatte.

 • Meditasjonsøktene kan være frittstående, ukentlig, annenhver uke, månedlig eller kvartalsvis.
 • Øktene dekker grunnleggende mindfulness-meditasjoner og består av guidede meditasjoner og en presentasjon om oppmerksomt nærvær på arbeidsplassen.
 • Kvartalsvis, 6 måneders og 12 måneders programmer tilgjengelig.

1) 20 minutters meditasjons-sesjoner

 • Ideell for en boost på morgenen, lunsj eller ettermiddag
 • Denne sesjonen er designet for de ansatte skal være rolige, opplagte, tilstede og er fokusert for krevende arbeidsoppgaver

Sesjonsformat

 • >5 minutter – velkommen og dagens emne
 • 15 minutter – guidet mindfulness meditasjon

8-ukers program med følgende emner (5 minutter, kort innføring):

 • Oppmerksomhet og nået
 • Autopilot
 • Dømme og kritikk
 • Aksept
 • Mål
 • Omtanke
 • Ego
 • Integrering av disse syv emnene i livet

2) 30 minutters meditasjons-sesjoner (anbefales)

Ideell for virksomheter som ønsker å gi en innføring i oppmerksomt nærvær på arbeidsplassen.

Sesjonsformat

 • 10 minutter – velkommen, dagens fokusemne og aktuell vitenskapelige forskning 
 • 15 minutter – guidet mindfulness meditasjon
 • >5 minutter – spørsmål og svar og hvordan bringe meditasjon inn i arbeidshverdagen

3) 60 minutters meditasjons-sesjoner

Vanlige emner for signatur-sesjoner inkluderer:

 • Håndtere stress
 • Økende fokus
 • Å dyrke kreativitet og produktivitet
 • Mindfulness-baserte kommunikasjonsevner
 • Skape oppmerksomt vaner for helse og lykke
 • Hvordan videreutvikle mindfulness-basert arbeidskultur
 • Hvordan individer kan dra mest nytte av en meditasjonspraksis

Faste oppdrag inkluderer tilgang til Karl Henriks online guidede meditasjoner.

Hvordan?

Mindfulness-sesjonene holdes personlig eller online via zoom. 

Interessert i Mindfulness Signaturprogrammet?
Kontakt Karl Henrik her