Om meg

Etter å ha vært utbrent to ganger flyttet jeg fra Grünerløkka til en gård på Tjøme for å finne sinnsro og få oversikt over livet. Som Knut Hamsun skrev i boken Sult; Kristiania, denne forunderlige byen som ingen forlater før han har fått merker av den… Og ironisk nok dro jeg tilbake til Oslo for å lære å meditere. 

Skulle ha begynt å meditere tidligere

Hadde jeg vist det jeg vet nå så ville jeg lært meg å meditere mye tidligere i livet. Før smellene. Før jeg begynte å jobbe. Og før jeg begynte å studere. Men det å lære seg å mediter kommer inn i livet når det er riktig for deg.

Etter mange år med meditasjon og flere meditasjonslærer-utdanninger i en rekke ulike teknikker erfarte jeg at hver meditasjonsteknikk hadde sine respektive fordeler. Det var ingen teknikk som ga meg alt jeg trengte for å få et bedre liv. Mindfulness ga meg sinnsro i øyeblikket. Mantrameditasjon reduserte gammelt stress og rom for en indre søken og selvrealisering. Andre teknikker gir andre fordeler men ofte ikke så dyptgående. 

Vi mediterer for å få et bedre liv, ikke for å bli bedre til å meditere!

Karl Henrik Lundh

Nyskjerrig på «alt»

Skal innrømme at jeg kanskje ble enda mer nyskjerrig og kanskje litt «grådig» og følte at meditasjon måtte være noe mer, det måtte gi meg mer. Det førte til at jeg begynte å utforske ulike sammensetninger av de ulike meditasjonsteknikkene jeg hadde lært og utdannet meg i siden 2003. Utgangspunktet mitt var at stressreduksjon skulle gi meg et bedre liv. Det var teknikker som tok lang tid å «mestre», teknikker som var laget for munker av munker, uten at jeg er munk eller vil leve som en munk. Teknikker som var enkle og i seg selv kanskje litt grunne. 

Det nærmer seg noe

Etter å ha lært, praktisert, testet, forkastet og godkjent satt jeg igjen med en sammensetning av meditasjonsteknikker bestående av det beste fra de beste historiske meditasjonsteknikkene. En sammensetning som føltes naturlig og ga med det jeg søkte, et bedre liv, hver dag. 

Lumi Meditasjon

Dette ble til Lumi Meditasjon, en lett og uanstrengt teknikk for det moderne sinn i en moderne tid. 

  • En teknikk som er lett og uanstrengt uten mye fiksfakseri. 
  • En teknikk fri for religiøst innhold. 
  • En teknikk som kan praktiserer hvor som helst. 
  • En teknikk som alle kan lære. 
  • En teknikk som gir et bedre liv.

Lumi Meditasjon kan du godt kalle et meditasjonsprogram, et velværeprogram, en meditasjonsmetode eller en meditasjonteknikk. 

Etter mitt skjønn så er det det viktigste å få et bedre liv bestående av en bedre hverdag for meg selv og i relasjon og samspill med andre.

Jeg er utdannet mindfulness- og breathworkinstruktør, Yin Yoga-, Yoga Nidra- og meditasjonslærer. Jeg er også sertifisert meditasjonslærer av Dr. Deepak Chopra i den vediske meditasjonsteknikken Primordial Sound Meditation som gir meg anledning til å gi deg et personlig vedisk mantra. Som Mindfulness Coach kombinerer jeg ulike teknikker for at du skal få et bedre liv i hverdagen.