Private meditiasjonsklasser

Private meditasjonsklasser er tilgjengelige online via zoom eller personlig i Vestfold- og Oslo-området i ditt hjem, yogastudioer, bedrifter, offentlige virksomheter sykehus og helsetjenester.

Personlig mantra

Kanskje bor du på andre siden av landet slik at det er kronglete å ta turen til Tjøme utenfor Tønsberg. Dette skal ikke være en hindring for at du skal på ditt personlige mantra og lære deg den vediske meditasjonsteknikken Primordial Sound Meditation.

Mindfulness

Kanskje du er mer interessert i mindfulness og hvordan du kan redusere stress?

Vil du vite mer?

Kontakt Karl Henrik for mer informasjon.