Er du klar til å flytte livet ditt fremover på en sunn og meningsfull måte?

Vil du ha et liv hvor stresset er mindre vanskelig og mer håndterbart?

Jeg tror du har makt og visdom til å skape et liv som passer dine dypeste ønsker. Som mindful life coach hjelper jeg mine klienter til å ta valg og endringer som fører dem til lykke og frihet på en mer mindful måte.

Jeg jobber sammen med mine klienter for å hjelpe dem med å få klarhet om hvordan de ønsker å endre sin karriere, forhold, helse eller et annet område i livet hvor det er en følelse av å være begrenset eller sitte fast. Når vi begynner å grave i dybden det er enkelt (nesten magisk) hvordan man begynner å løse opp hindringer og starter å se livet klarere. Og når klarheten og erkjennelsen av at du faktisk har noe å si i ditt eget liv og fremtid, er det utrolig hvor raskt transformasjon skjer.

Hvis ditt dypeste ønske er at det livet du lever på utsiden faktisk matcher livet du er ute på innsiden, er mindful life coaching for deg.

Mine klienter er naturlig intuitive, åpne tenkende og intelligente mennesker som er inspirert til å leve for å oppfylle det spennende livet de ønsker og er klare til å sette i gang nå.

Etter våre samtaler er tilbakemeldingene at de føler seg lettere, friere og mer fylt av håp for fremtiden. De uttrykker at det å være dypt ærlige om hva de trenger og ønsker skaper en frihet de aldri visste var mulig.

Det trygge og hellige rommet som etableres under en mindful coaching time er motiverende og inspirerende. Forsiktig og kraftfullt flytter vi oss mote en mindful endring i livet.

Mitt løfte til deg er:

Å være tilstedet og viet til din indre vekst og ekspansjon. Livet ditt skal utforskes i dybden ved å stille direkte og gjennomtenkte spørsmål som er tilpasset deg og din situasjon.

Å lytte oppmerksomt til alt du sier, og det du ikke sier.

Ved mindful life coaching tar vi også med kroppen og sansene, ikke bare intellektet og drømmene. Ved å spørre deg selv hva kroppen din føler nå (der den virkelige sannheten ligger), finner vi oftere nærmere frem til sannheten enn om jeg spør deg hva du tenker.

Å gi deg personlige verktøy og ressurser som du forvandler til nye måter og vinkler til hvordan du ser på livet ditt på en mindful måte.

Min tilnærming er personlig, direkte og enkel. Vi går inn i et forhold hvor jeg fullt ut støtter deg mens du utforsker din tenkning og livsvalg. Fortell meg hva du vil, og jeg skal hjelpe deg å komme dit på en mindful måte.

Din forpliktelse til deg selv er:

Du er klar til å være åpen og ærlig om ditt eget liv.

Du er enig i at det er på tide å se din egen innside for å finne ut hva du egentlig vil og hva som holder deg tilbake.

Du er villig til å bremse ned og møte opp for ditt eget liv.

Du er begeistret for å være på en vei med personlig og åndelig vekst.

Du er klar til å sette i gang.

Kontakt meg, så setter vi i gang.