Mindful fornyelse

Dette coaching-programmet går over 8 uker og er for deg som trenger en fornyelse i livet ditt. En ny frisk start. Det er mange forhold som gjør at vi kjører oss litt fast i livet og får problemer med å komme seg videre. 

Det kan være en krevende familie-, venner- eller jobbsituasjon

Negative mønstre som hindrer deg i å leve ditt liv.

Manglende energi for å komme videre i livet.

Mangler mål for hvordan du vil ha fremtiden. 

Og andre ting som hindrer deg i ditt eget liv.

Dette søker vi å rydde opp i og legger grunnlaget for at du skal ditt nye liv hvor du selv har kontrollen og leve slik du selv ønsker.

Jeg har tre måter du kan gjennomføre mindful fornyelse på:

Mindful fornyelse med personlig coaching
Vårrengjørings-programmet består av ukentlige oppgaver hvor du svarer på spørsmål og gradvis gjør små endringer. Vi en ukentlig samtale (50 minutter) hvor vi går gjennom dine svar og jobber med dypere refleksjoner rundt dette.

Mindful fornyelse og du gjør alt selv
Mindful fornyelse-programmet består av ukentlige oppgaver hvor du svarer på spørsmål og gradvis gjør små endringer. Du kan velge om du vil gjøre alt selv på egenhånd. Da får du et dokument av meg en gang i uken som du jobber med.

Mindful fornyelse med coaching når du trenger det 
Du får de samme oppgavene tilsendt på mail som du løser på egenhånd. Men du tar kontakt med meg når du føler at du trenger personlig coaching for å jobbe dypere når du trenger det.

Kontakt meg nå dersom du er klar for å endre livet ditt!