Lumi stillhet i orkanens øye

I denne meditasjonen bruker vi orkanen som metafor for at det stormer rundt oss. Målet med denne meditasjonen er å koble oss til det stedet hvor vi finner sinnsro. Og i orkanens stormende vinder er det helt stille i sentrum av orkanen. Vindene som stormer rundt er tankene som spinner på høygir. Vi søker oss inn til orkanens øye. Til stillheten. Til vår naturlige sinnsro.

Lytt til meditasjonen og når du er ferdig sitter du stille og rolig et par minutter før du tenker gjennom og reflekterer rundt følgende spørsmål:

  1. Hvordan var det å koble seg til det reflekterende jeget?
  2. Hvordan har du det nå?
  3. Kjente du deg igjen i metaforen med orkanens øye?
  4. Hvis ikke, kan du tenke på en annen metafor som vil resonnere bedre for deg?
  5. Noen ganger under meditasjonen begynner problemer som har blitt undertrykt i noe tid stige til overflaten. Skjedde det med deg?
  6. Er det noe du har lagt merke til at du kanskje har undertrykt i fortiden?
  7. I så fall, hva slags opplevelser la du merke til?
  8. Hvordan var det å legge merke til dem?
  9. Hvordan taklet dem?