Aksept og mindfulness

Aksept og Mindfulness

Aksept og mindfulness

Aksept – En viktig del i vår mindfulnesspraksis er aksept. Nå har vi hatt et år med koronapandemi. Mange av oss har opplevd sykdom, karantene, dødsfall i nære relasjoner, lockdown og permitteringer med påfølgende økt stressnivå, angst, depresjoner og andre negative opplevelser på rekke og rad. Men hvordan vi håndterer våre negative opplevelser er individuelt.

Kontrollbaserte strategier

Mange håndterer negative opplevelser ved hjelp av kontroll. Kontrollbaserte strategier som undertrykkelse, tar sikte på å redusere antall og intensiteten av uønskede og negative opplevelser. Bevisst unngåelse av indre tilstander har blitt koblet til et stort mangfold av negative utfall. Når vi ofte sier «nei» til vanskelige opplevelser og ser på dem som problematiske og “gale”, kultiverer vi et negativt forhold til disse opplevelsene. Selv om negative opplevelser er uunngåelige, prøver vi å unngå dem.

Akseptbaserte strategier

En annen måte å håndtere følelser på er gjennom aksept. Aksept kan defineres som viljen til å oppleve vanskelige følelser og opplevelser fullt ut. I motsetning til kontrollbaserte strategier, aksepterer og opplever vi følelsene uten å forsøke å endre, unngå eller kontrollere den.

Mindfulness er basert på prinsippet om hvordan vi forholder oss til disse tilstandene. Ved å akseptere kan et annet, mer tolerant og fleksibelt syn på vanskelige opplevelser kultiveres. Akseptbasert holdning til negative tanker og følelser er mer effektive til å løse dem opp enn kontrollbaserte strategier hvor vi undertrykker dem.

Ta kontroll over følelsene

Ved å akspetere at tingene er som de er og erkjenner at det er bare følelser som er et resultat av negative opplevelser bare er følelser, og vi kan selv «bestemme» oss for hvordan vi vil forholde oss til dem.

Aksept og mindfulness

Mindfulness lærer oss til å ha en aksepterende holdning til opplevelser. I stedet for å kjempe mot eller unngå opplevelser, søker vi med vår mindfulnesspraksis vilje til å oppleve dem uten å dømme.

Mindfulness kan gi deg aksept for at negative følelser kun er følelser og ikke nødvendigvis en sannhet som skal styre livet ditt i negativ retning.

Karl Henrik Lundh

Gratis meditasjonskurs

Vil du teste ut om mindfulness og meditasjon er noe for deg så anbefaler jeg deg å ta mitt gratis meditasjonskurs. Du finner mitt gratis meditasjonskurs her>>

Mindfulness på jobben?

Mange virksomheter kan oppleve at de ansatte presterer mer og på et høyere nivå. Les mer om mindfulness på jobben her>

Legg igjen en kommentar