Category Archives: Mindfulness

Hva er et mantra?

meditasjon kan redusere risikoen for kroniske sykdommer

Hva er et mantra? Hva er et Mantra? Mantra er et ord vi ofte bruker feilaktig. Mange bruker begrepet mantra synonymt med blant annet begreper som affirmasjon, slagord og livsfilosofi. I denne teksten skal jeg ta for meg begrepet mantra med utgangspunkt i sin opprinnelse i den over 5.000 år gamle yogatradisjonen fra India.  I […]

Aksept og mindfulness

Aksept og Mindfulness

Aksept – En viktig del i vår mindfulnesspraksis er aksept. Nå har vi hatt et år med koronapandemi. Mange av oss har opplevd sykdom, karantene, død, lockdown og permitteringer med påfølgende økt stressnivå, angst, depresjoner og andre negative opplevelser på rekke og rad. Men hvordan vi håndterer våre negative opplevelser er individuelt.