Autopilot og mindfulness

Går adferden din på autopilot? Når du kjører på «autopilot», følger atferd og beslutninger ofte vaner og rutiner mens sinnet er opptatt av andre tanker. Ca 90 prosent av alle tankene vi har i dag, er de samme som i går, og vil være de samme i morgen. Hvis vi da lurer på hvorfor det ikke skjer så mye nytt i livene våre kan vi «takke» autopiloten vår.

Det positivet er at vi kan utføre flere oppgaver samtidig, for eksempel når vi kjører bil. Automatisk gjennom repetisjon, kan vi for eksempel kjøre, ha en samtale med en passasjer og samtidig overvåke trafikk, skifte gir, justere bakspeilet og så videre.

Det negative er at automatiske tankemønstre påvirker vår trivsel negativt. For eksempel når en ekstern hendelse blir fulgt av en ubevisst og automatisk reaksjon, kan det bli vanskelig å skille den objektive hendelsen fra de subjektive tankene eller følelsene den skaper. Over tid kan disse automatiske og impulsive reaksjonene føre til mangel på opplevd kontroll, som igjen assosieres med et mangfold av problemer, som angst, depresjon, og avhengighet.

Meditasjon og mindfulness hjelper oss til å bryte disse automatiske mønstrene. Forskning viser at høyere nivåer av oppmerksomhet (som vi trener med meditasjon og mindfulness) er assosiert med lavere nivåer av impulsivitet og høyere nivåer av selvkontroll. Dette fører igjen til at vi lever våre liv mer autentiske, med bevisste valg.

Legg igjen en kommentar